• slider image 253
:::

104學年度第一學期期中考卷

檔案名稱
日期 大小 人氣
104上三甲自生期中考卷
2015-11-05 13:28:14 481.6 KB 518
澎湖縣白沙鄉赤崁國小104學年度第1學期五年級自然與生活科技領域期中評量試卷座號.pdf
2015-11-05 15:06:35 313.4 KB 950
六年級英語期中評量
2015-11-06 14:55:23 405.6 KB 666
四年級英語期中評量
2015-11-06 14:55:05 538.4 KB 342
五年級英語評量
2015-11-06 14:43:00 492.5 KB 401
104五上數學期中評量.pdf
2015-11-07 10:17:20 590.4 KB 372
104五上國語期中評量.pdf
2015-11-07 10:17:03 306.4 KB 326
104-1-1 六數.pdf
2015-11-09 07:45:42 120.8 KB 399
104二上數學期中.pdf
2015-11-09 14:36:55 367.4 KB 316
104-1三甲國卷
2015-11-13 14:46:15 598.3 KB 312
104-1三甲數卷
2015-11-13 14:46:38 319.4 KB 349
二上生活科 期中考
2015-11-17 10:19:05 509.1 KB 598
五上社會科 期中考試
2015-11-17 10:19:32 258.9 KB 379
104年1上國語首冊期中評量.pdf
2015-11-19 14:40:29 357.7 KB 342
104年1上生活期中評量.pdf
2015-11-19 14:40:54 555.3 KB 405
104一上數學期中評量.pdf
2015-11-19 14:41:14 510.6 KB 512
新文字文件.txt
2020-02-25 09:59:27 911 B 157
:::
:::

會員登入