• slider image 253
:::

109學年第一學期期末評量試卷

檔案名稱
日期 大小 人氣
澎湖縣赤崁國小109年度第1學期期末自然科試券5甲.pdf
2021-01-18 08:40:31 545.2 KB 6
澎湖縣赤崁國小109年度第1學期期末自然科試券4甲.pdf
2021-01-18 08:40:31 425.4 KB 7
一甲國語期末考卷.pdf
2021-01-18 09:12:34 397.7 KB 9
一甲數學期末考卷.pdf
2021-01-18 09:29:37 870.4 KB 6
109學年度一上生活期末評量卷.pdf
2021-01-18 10:28:30 1.5 MB 7
109學年度二上生活期末評量卷.pdf
2021-01-18 10:28:42 1.5 MB 7
3甲社會.pdf
2021-01-18 11:03:32 524 KB 9
3甲國語.pdf
2021-01-18 11:03:42 632.9 KB 6
3甲數學.pdf
2021-01-18 11:03:52 449.1 KB 6
109-1-2-5年級數學.pdf
2021-01-18 12:28:22 493.5 KB 7
109-1-2-5年級國語.pdf
2021-01-18 12:28:22 238.4 KB 11
109-1四國期末題目卷.pdf
2021-01-18 12:28:22 175.8 KB 6
109-1四社期末題目卷.pdf
2021-01-18 12:28:22 497 KB 5
109-1四數期末題目卷.pdf
2021-01-18 12:28:22 313.3 KB 7
109-3rd Eng(F).pdf
2021-01-18 14:18:32 1.4 MB 5
109-4th Eng(F).pdf
2021-01-18 14:18:32 1.3 MB 6
109-5th Eng(F).pdf
2021-01-18 14:18:32 1.3 MB 6
109-6th Eng(F).pdf
2021-01-18 14:18:32 1.4 MB 7
109二上數學期末評量.pdf
2021-01-18 15:17:22 403.9 KB 5
109二上國語期末評量.pdf
2021-01-18 15:17:48 592.4 KB 6
109-1 六上期末考國語試卷.pdf
2021-01-19 13:48:16 176.8 KB 5
109-1 六上期末考數學試卷.pdf
2021-01-19 13:48:16 360 KB 6
109-1六年級自然期末試卷
2021-01-21 11:07:51 409.4 KB 7
:::
:::

會員登入